....


Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie gospodarki wodnościekowej na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. W szczególności działalność Spółki obejmuje:

 • Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej,
 • Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody,
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
 • Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą,
 • Oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,
 • Pobieranie i badanie wody, ścieków i osadów ściekowych.
 • Udrażnianie kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • Wykonywanie przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych
 • Usuwanie awarii wodociągowo kanalizacyjnych
 • Montaż wodomierzy

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Piątkowska - Piłat (10 sierpnia 2016)
Opublikował: Małgorzata Piątkowska-Piłat (10 sierpnia 2016, 13:00:14)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Piątkowska-Piłat (11 sierpnia 2016, 13:00:27)
Zmieniono: ....

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11570