Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 2018-03-19 10:58:40
Autor: Sławomir Zduńczyk
Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09-03-2018 r.
Data: 2018-03-09 13:54:10
Autor: Sławomir Zduńczyk
Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Data: 2018-02-14 12:22:59
Autor: Sławomir Zduńczyk
Błąd literowy w pozycji II. tryb zamówienia.
Data: 2018-02-09 08:27:45
Autor: Sławomir Zduńczyk
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »