Przetargi unieważnione z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Małopolskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Świętokrzyskiej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.11.2019
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 5 czerwca 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający w oparciu o pkt. 18.1. lit.a) Regulaminu unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z przyczyny braku ofert. 

zamówienie na:

Modernizacja stacji uzdatniania wody "Kędzierak" przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.25.2018
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 22 lutego 2019  12:00
przyczyna unieważnienia: unieważnienie postępowania na podstawie punktu 18.1 lit.b) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)