Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody "Kędzierak" przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.5.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2020  13:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. ul. Bór 139 42-202 Częstochowa Cena oferty netto wynosi: 11 550 000,00 zł plus należny podatek VAT w wysokości 23% co stanowi cenę brutto 14 206 500,00 zł.  

zamówienie na:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem "Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody "Kędzierak" przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.4.2020
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 lipca 2020  13:00
wynik postępowania: B-Act sp. z o.o. ul. Paderewskiego 24 85-075 Bydgoszcz kwota brutto oferty:306 270,00 zł. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.3.2020
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: PETRO JET Sp. z o.o., Kieszek 52, 26-670 Pionki: Największy upust w odniesieniu do ceny 1 litra oleju napędowego, obowiązującej w dniu dostawy według komunikatów cenowych (Hurtowe Ceny Paliwa – Olej Napędowy Ekodiesel) prezentowanych na oficjalnej stronie PKN Orlen (www.orlen.pl) – na podstawie formularza ofertowego – 0.19 zł netto (słownie: dziewiętnaście groszy) plus podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę 0.23 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy grosze).  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)