Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie Spółki na lata 2020-2022

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.16.2019
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 2 grudnia 2019  13:00
wynik postępowania: Zadanie I – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, OC z tytułu prowadzenia działalności - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział w Olsztynie ul. Michała Kajki 3, 10-546 Olsztyn Zadanie II – Ubezpieczenie floty pojazdów – Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Al. Jana Pawła II 00-133 Warszawa  

zamówienie na:

Zadanie I: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej w Mińsku Mazowieckim" Zadanie II: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego przy ul. Klonowej w Mińsku Mazowieckim - Etap II"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.9.2019
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 2 października 2019  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MK-INSTAL s.c. ul. Warszawska 146/8, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Łączna wartość oferty objęta Zadaniem I i II wynosi brutto: 661 345,22 zł 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej od wodociągu w ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kolejowej przez teren PKP w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.14.2019
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Konsorcjum: Energotel-Bis Joanna Taciak z siedzibą 05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 105 - Lider Konsorcjum i M.J.Sanit - Marek Jendraszek Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie, Instalatorstwo Gazowe - Partner Konsorcjum. Cena brutto oferty: 780 690,80 złotych.  

zamówienie na:

Budowę i przebudowę sieci wodociągowej w ul. Konstytucji 3 Maja w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.13.2019
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 12 sierpnia 2019  12:00
wynik postępowania: Energo-Wac Wacław Bąk Czernidła 28, 05-520 Konstancin-Jeziorna. Cena brutto zamówienia: 223 955,37 zł. 

zamówienie na:

Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.10.2019
wartość: powyżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 11 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Instal Warszawa S.A. ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa. Cena oferty brutto: 62 799 112,47 zł  

zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej w ul. Małopolskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Świętokrzyskiej w Mińsku Mazowieckim"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: JRP.272.12.2019
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Energo-Wac Wacław Bąk Czernidła 28 05-520 Konstancin-Jeziorna. Cena brutto po negocjacjach 430 500,00 zł. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa miału węglowego dla potrzeb SUW Kędzierak

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.27.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2019  11:00
wynik postępowania: WĘGLOPASZ Sp. z o.o. (ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań), cena netto 11 697.18 zł, cena brutto 14 387.53 złotych.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."Modernizacja stacji uzdatniania wody Kędzierak przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.3.2019
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2019  12:00
wynik postępowania: NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna 42-202 Częstochowa, ul. Bór 143/157 Cena oferty brutto 428 040,00 zł 

zamówienie na:

Dostawa i montaż kraty ściekowej wraz z rozdrabniarką, płuczką i prasą odwadniającą dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.8.2019
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 15 maja 2019  12:00
wynik postępowania: ENKO S.A. ul. Dojazdowa 54, 44-100 Gliwice, cena netto 366 800.00 zł, cena brutto 451164.00 zł.  

zamówienie na:

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Adama Mickiewicza, Mińsk Mazowiecki

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.6.2019
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 10 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MK-INSTAL s.c. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 146/8; 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena brutto oferty wynosi 602 549,24 zł. 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Królowej Jadwigi, Mińsk Mazowiecki

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.5.2019
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 6 maja 2019  12:00
wynik postępowania: BUDOINSTAL PIOTR KRYSZCZUK ul. Elizy Orzeszkowej 37, 07-100 Węgrów. Cena brutto 343 348,40 złotych. 

zamówienie na:

Dostawa paliwa - oleju napędowego do urządzenia naziemnego dozującego paliwo zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.7.2019
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: P.H.U. "ŻAR" Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159A, 08-110 Siedlce. Upust w odniesieniu do 1 litra ON 0.18 zł netto, 0.22 zł brutto. 

zamówienie na:

Prowadzenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa kolektora sanitarnego "0"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.13.2019
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: B-Act Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 24, 85-075 Bydgoszcz, cena netto 77 467.99 zł plus podatek VAT w wysokości 23% (17817.64 zł), cena brutto 95 285.63 zł. 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej wraz z przejściem poprzecznym przez linię kolejową nr 13 Krusze-Pilawa w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.4.2019
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak, ul. Adama Mickiewicza 105 05-320 Mrozy. Cena brutto oferty: 440 179,83 zł.  

zamówienie na:

Przebudowa kolektora sanitarnego "0"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.1.2019
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 21 marca 2019  12:00
wynik postępowania: Aarsleff Sp. z o.o., ul. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, cena netto oferty 2 890 250.00 zł, cena brutto oferty 3 555 007.50 zł. 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej działka nr ew. 8287 przy ul. Marii Grochowskiej w Mińsku Mazowieckim - Etap I

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: JRP.272.2.2019
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 7 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej MK-INSTAL s.c. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 146/8; 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena brutto oferty po negocjacjach wyniosła 57 810,00 zł.  

zamówienie na:

„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie latarni solarnej 16 W, w zachodnim narożu działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6551/3 położonej przy ulicy Józefa Sylwestrowicza w miejscowości Mińsk Mazowiecki”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.74.2018
wartość: DO 30 000 Euro
termin składania ofert: 14 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: Zakład Instalacji Elektrycznych Bartłomiej Szcześniak ul. Leśna 27, Stojadła 05-300 Mińsk Mazowiecki cena brutto: 12 000,00 

Przetargi o pozycjach 1 - 17 (z 17)