Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »zamówienie na:

Kompleksowa opieka medyczna pracowników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg na podstawie art. 138o PZP
nr sprawy: JRP.271.68.2018
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: LUX-MED Sp. z o.o., ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej 46.20 zł za pracownika. 

zamówienie na:

Ochrona fizyczna obiektu SUW Mirecki w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg na podstawie art. 138o PZP
nr sprawy: JRP.271.69.2018
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Konsalnet Ochrona Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, cena za 1 godzinę pracownika ochrony fizycznej z bronią 18.33 zł netto, cena brutto 22.55 zł. Wartość całkowita zamówienia 160 570.80 zł netto, wartość brutto 197 538.00 zł. 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej, Mińsk Mazowiecki

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.24.2018
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 13 listopada 2018  12:00
wynik postępowania: BUDOINSTAL PIOTR KRYSZCZUK ul. Elizy Orzeszkowej 37, 07-100 Węgrów. Cena brutto 1 291 410,75 złotych.  

zamówienie na:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W MIŃSKU MAZOWIECKIM

zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O.
tryb zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE
nr sprawy: JRP.271.54.2018
wartość: DO 30 000,00 EURO
termin składania ofert: 26 października 2018  10:00
wynik postępowania: DROG-SAN Michał Romaniak Purzec 57, 08-110 Siedlce - cena oferty brutto 8 610,00 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. 1 Maja i Placu Dworcowym w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.23.2018
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 9 października 2018  12:00
wynik postępowania: BUDOINSTAL PIOTR KRYSZCZUK ul. Elizy Orzeszkowej 37, 07-100 Węgrów. Cena brutto 273 293,12 złotych. 

zamówienie na:

Dostawa, wdrożenie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zintegrowanego systemu informatycznego dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.21.2018
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2018  12:00
wynik postępowania: Konsorcjum firm: COIG S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, LogicSynergy Sp. z o.o., ul. Pod Sikornikiem 27A, 30-216 Kraków, cena netto wykonania przedmiotu umowy 1 277 700.00 zł, cena brutto 1 571 571.00 zł. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.22.2018
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 września 2018  12:00
wynik postępowania: PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, cena netto 802 895.00 zł, cena brutto 987 560.85 zł 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wieniawskiego w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.41.2018
wartość: ponizej 30 000 euro
termin składania ofert: 19 września 2018  09:00
wynik postępowania: PROJEKT SYSTEM Piotr Stanicki ul. Cegielniana 26, 21-400 Łuków - cena oferty brutto 14 790,00 zł.  

zamówienie na:

Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dla projektu pn. Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki".

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.42.2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 września 2018  11:00
wynik postępowania: SK Group s.c., Kamil Siemiradzki Bartłomiej Kłusek, 00-819 Warszawa, ul. Złota 81/42, cena netto 86 890.00 zł, podatek VAT 23% w kwocie 19 984.70 zł, cena brutto 106 874.70 zł. 

zamówienie na:

Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Licealnej, Mińsk Mazowiecki

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.37.2018
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 10 września 2018  12:00
wynik postępowania: Inst-Central Adam Szczepański, Krzysztof Szczepański s.c. Stara Niedziałka ul. Łąkowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena brutto oferty: 84 230,54 zł 

zamówienie na:

Wykonanie modelu hydraulicznego oraz hydrodynamicznego sieci wodociągowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
nr sprawy: JRP.272.4.2018
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: KartGIS Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa na kwotę 1 255 515,12 zł brutto 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej - działka nr ew. 8318 przy ul. Siedleckiej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.20.2018
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2018  12:00
wynik postępowania: R.D.B. Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 2/103. Cena brutto oferty: 146 800,02 zł.  

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.19.2018
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2018  13:00
wynik postępowania: Instal-Central Adam Szczepański, Krzysztof Szczepański s.c. Stara Niedziałka ul. Łąkowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena brutto oferty: 177 120,01 zł 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej dz. nr 8287 przy ul. Marii Grochowskiej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.26.2018
wartość: do 30 000 eur
termin składania ofert: 17 lipca 2018  10:00
wynik postępowania: SANIS Andrzej Żabkin Jakub Wrzesiński s.c. ul. Afrykańska 8/32; 03-966 Warszawa. Cena brutto oferty 14 268,00 złotych 

zamówienie na:

Prowadzenie działań promujących i informacyjnych dla projektu "Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki - etap II"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.25.2018
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2018  11:00
wynik postępowania: SK Group s.c. Kamil Siemiradzki, Bartłomiej Kłusek, ul. Złota 81/42, 00-819 Warszawa, cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia 18 265.50 zł. 

zamówienie na:

Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Dialog techniczny
nr sprawy: JRP.272.15.2018
wartość: powyżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2018  12:00
wynik postępowania: Dialog techniczny przeprowadzono z udziałem firmy Seen Technologie Sp. z o.o. ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Porucznika Władysława Klimaszewskiego na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Bocznej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.21.2018
wartość: do 30 000 Euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2018  12:00
wynik postępowania: Instal-Central Adam Szczepański, Krzysztof Szczepański s.c. Stara Niedziałka ul. Łąkowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena brutto oferty: 81 337,75 złotych. 

zamówienie na:

Dostawa paliwa (oleju napędowego) do urządzenia dozującego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.12.2018
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Petrodom Paliwa Sp. z o.o. ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska. Upust w odniesieniu do 1 l ON brutto 0.20 zł. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chełmońskiego w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.272.10.2018
wartość: ponizej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 kwietnia 2018  13:00
wynik postępowania: DROG-SAN Michał Romaniak Purzec 57, 08-110 Siedlce; kwota brutto: 8610,00zł 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej w ul. Stanisławowskiej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.272.9.2018
wartość: ponizej 30 000 euro
termin składania ofert: 11 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: DROG-SAN Michał Romaniak Purzec 57, 08-110 Siedlce; kwota brutto:8364,00zł 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 31) starsze przetargi »