Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego "Osada Leśna" przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-6/2015
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 23 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: INSTALATORSTWO SANITARNE Smyk Krzysztof Wólka Panieńska 25g, 22-400 Zamość. Cena brutto oferty: 61 150,69 PLN  

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na obiekty PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-5/15
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 12 października 2015  12:00
wynik postępowania: Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów. Cena brutto oferty: 1 078 939,03 PLN 

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa odcinków istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawska 250 w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-3/15
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 15 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Kazimierz Czubaszek Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane BUDOSAN Żabokliki ul. Spacerowa 69; 08-110 Siedlce. Cena brutto oferty: 646 374,48 PLN. 

zamówienie na:

Dostawa paliwa - oleju napędowego do urządzenia przenośnego dozującego paliwo zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-2/15
wartość: powyżej 30000 euro
termin składania ofert: 4 maja 2015  11:00
wynik postępowania: Zakończone 

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dr Jana Huberta w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-1/15
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 4 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Melbud" Sp. z o.o. ul. Karowa 25; 08-110 Siedlce. Cena brutto oferty: 243 682,64 PLN 

zamówienie na:

Dostawę fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-14/14
wartość: powyżej 414 000 euro
termin składania ofert: 26 stycznia 2015  10:00
wynik postępowania: VOLTORIA Consulting, 09-402 Płock, ul. Warszawska 4/2. Cena brutto oferty: 2 103 300,00 PLN.  

zamówienie na:

Remont kolektorów "B" i "0" prowadzony w ramach zadania pn.: "Rehabilitacja kolektorów sanitarnych "B" i "0" metodą bezwykopową - EtapI"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-13/14
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 16 stycznia 2015  10:00
wynik postępowania: PER AARSLEFF POLSKA Sp. z o.o. ul. Wiertnicza 131, 02-952 Warszawa. Cena brutto oferty 6 844 581,00 PLN. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)