Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Stefana Okrzei na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Tadeusza Kościuszki w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-12/14
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 28 października 2014  10:00
wynik postępowania: Zakład Usługowo-Handlowy "OpolKan Service" mgr inż. Tomasz Mazur, ul. Prudnicka 24; 47-300 Krapkowice. Cena netto wykonania przedmiotu zamówienia wynosi: 76 760,14 PLN. 

zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na obiekty PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-11/14
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 22 października 2014  10:00
wynik postępowania: Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o., 34-120 Andrychów, ul. Krakowska 83. Cena netto oferty sprzedaży energii elektrycznej w 2015r. wyniosła: 793 440,10 PLN. 

zamówienie na:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji w zakresie kompleksowego zagospodarowania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-10/14
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 10 października 2014  12:00
wynik postępowania: A.GRUNDLAND, Andrzej Grundland, ul. Czerniakowska 28A m7; 00-714 Warszawa. Cena netto wykonania przedmiotu zamówienia: 195 790,00 PLN. 

zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Karpackiej i ul. Henryka Sienkiewicza wraz z przebudową kanału sanitarnego i istniejących studni w miejscowości Mińsk Mazowiecki

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-9/14
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: R.D.B. Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 2/103. Cena netto oferty: 134 219,52 PLN. 

zamówienie na:

UTWARDZENIE CZĘŚCI POWIERZCHNI GRUNTU DZIAŁEK BUDOWLANYCH NA TERENIE PRZEPOMPOWNI WODY PRZY UL. SZARYCH SZEREGÓW W W MIŃSKU MAZOWIECKIM.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-8/14
wartość: powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 12 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: R.D.B. Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk ul. Konstytucji 3-go Maja 2/103; 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena netto oferty wynosi: 159 340,00 PLN. 

zamówienie na:

Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody nr 1 z zapleczem techniczno - administracyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-7/14
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 15 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: IDS-BUD S.A. ul. Grzybowska 87; 00-844 Warszawa. Cena netto oferty: 9 960 050,06 PLN. 

zamówienie na:

Sukcesywną dostawę polimeru w postaci płynnej do odwadniania osadów poddanych fermentacji metanowej i osadów nadmiernych na potrzeby oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-6/14
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 1 lipca 2014  12:00
wynik postępowania: Kemipol Sp. z o.o. 72-010 Police ul. Kuźnicka 6. Koszt dostawy polimeru netto: 388 603,74 zł przy cenach netto jednostkowych polimeru do odwadniania 8,17 zł/kg i polimeru do zagęszczania 7,47 zł/kg. 

zamówienie na:

Dostawę nowych wodomierzy do wody zimnej i nadajników radiowych do zdalnego odczytu do wodomierzy dostarczonych i pracujących na sieci wodociągowej dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PT/TP-5/14
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2014  12:00
wynik postępowania: Vapro Sp. Jawna Waldemar Prończyk 15-617 Białystok ul. Nowosielska 38B. Cena netto: 1 340 195,00 PLN 

zamówienie na:

Prowadzenia Funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Przy Realizacji Zadań: ZADANIE I:„Przebudowa ciągu biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim” ZADANIE II:„Budowa kabli zasilająco - sterowniczych w ramach zadania pt. „Automatyczny rozdział ścieków surowych i osadów recyrkulowanych na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim” ”

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-4/14
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 30 maja 2014  12:00
wynik postępowania: B-Act Sp. z o.o. 85-075 Bydgoszcz, ul. Paderewskiego 24. Cena netto: 59 000,00 PLN.  

zamówienie na:

Zadanie I: Przebudowa ciągu biologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim Zadanie II: Budowa kabli zasilająco-sterowniczych w ramach zadania pt. "Automatyczny rozdział ścieków surowych i osadów recyrkulowanych na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-3/14
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Konsorcjum: Eko-MTK Sp. z o.o. 05-840 Brwinów, ul. Kępińska 62 - Lider Konsorcjum; Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska Ekocomp Sp. z o.o. 02-293 Warszawa ul. Gidzińskiego 17 - Partner Konsorcjum. Łączna cena netto dla zadania nr 1 i nr 2 wniosła: 2 979 730,88 PLN.  

zamówienie na:

Pełnienie Funkcji Inżyniera Kontraktu

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-2/14
wartość: powyżej 14 000 euro
termin składania ofert: 7 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: B-Act Sp. z o.o. 85-075 Bydgoszcz, ul. Paderewskiego 24. Cena netto: 294 400,00 PLN. 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)