Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie PWiK Sp. z o.o. w latach 2014-2016

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-13/13
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2013  12:00
wynik postępowania: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132. Przedstawiciel Węgrów 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 1. Cena oferty wariant dla OC SG=100 000 PLN wyniósł: 68 442,00 PLN 

zamówienie na:

Dostawa przenośnego systemu do telewizyjnej inspekcji rur kanalizacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-12/13
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Inter Global Sp. z o.o. 43-378 Rybarzowice, ul. Bielska 914. Cena netto oferty: 147 900,00 PLN. 

zamówienie na:

Dostawę i wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową dla potrzeb PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-11/13
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 23 października 2013  12:00
wynik postępowania: KartGIS s.c. 02-778 Warszawa, ul. Filipiny Płaskowickiej 44 m. 2. Cena netto oferty:156 000,00 PLN 

zamówienie na:

Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego odprowadzania ścieków z terenu osiedla mieszkaniowego przy ul. Warszawskiej 250 w Mińsku Mazowieckim.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-10/13
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 2 września 2013  10:00
wynik postępowania: Konsorcjum TOM-PRO INWEST Tomasz Tomczyński i WLOGO Włodzimierz Górewicz 02-503 Warszawa, ul. Dąbrówki 81 m9. Cena netto oferty: 77 100,00 PLN. 

zamówienie na:

Przebudowę i remont pompowni wody sieciowej i płucznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody "Kędzierak" przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-5/13
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Instal Warszawa S.A. 04-394 Warszawa, ul. Siennicka 29. Cena netto oferty: 1 781 557,81 PLN. 

zamówienie na:

Prowadzenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie i remoncie pompowni wody sieciowej i płucznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody "Kędzierak" przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-6/13
wartość: poniżej 412 000 Euro
termin składania ofert: 3 czerwca 2013  09:00
wynik postępowania: BOTI C.E.L. Sp. z o.o. 03-730 Warszawa, ul. Kępna 9 m4. Cena netto oferty: 15 000,00 PLN. 

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na "Przebudowę ciągu biologicznego na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-4/13
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 13 maja 2013  10:00
wynik postępowania: A.GRUNDLAND,Andrzej Grundland ul. Czerniakowska 28A m.7; 00-714 Warszawa. Cena netto 83 230,00 PLN. 

zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej w ul. Chróścielewskiego od ul. Sosnkowskiego do S.U.W. "Kędzierak" oraz przyłącza wodociągowego do miejskiej oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-3/13
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: WKB WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. Łomnica 39; 08-430 Żelechów. Cena netto całego zadania: 616 198,56 PLN 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/TT-2/13
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 14 marca 2013  10:00
wynik postępowania: Roboty Ziemne, Melioracyjne i Kanalizacyjne Stanisław Rudziński , ul. Małaszczyckiej 49; 05-300 Mińsk Mazowiecki. Cena netto: 54 000,00 PLN 

zamówienie na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej, ul. Kościelnej i ul. Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim - "Wejście do Miasta"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznony
nr sprawy: ZS/TT-1/13
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 4 marca 2013  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Melbud" Sp. z o.o. ul. Karowa 25; 08-110 Siedlce. Cena netto: 620 833,21 PLN 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)