Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przebudowy S.U.W. przy ul. Mireckiego i przebudowy pompowni na terenie S.U.W. "Kędzierak"

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznony
nr sprawy: ZS/TT-5/12
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 17 października 2012  10:00
wynik postępowania: "Instaland" Andrzej Białecki 02-784 Warszawa, ul. Cybisa 6/46; Cena netto: 337 000,00 PLN  

zamówienie na:

Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Pomorskiej i ul. Kaszubskiej w Mińsku Mazowieckim.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznony
nr sprawy: ZS/TT-4/12
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 24 września 2012  10:00
wynik postępowania: P.W. "Sanbud" Stara Niedziałka ul. Mazowiecka 172 05-300 Mińsk Mazowiecki; Cena netto: 32 389,00 PLN. 

zamówienie na:

Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznony
nr sprawy: ZS/TT-3/12
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 29 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: Energo-Wac Wacław Bąk Czernidła 28 05-520 Konstancin Jeziorna; Cena netto: 79 620,00 PLN 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskie Przedmieście w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznony
nr sprawy: ZS/TT-2/12
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: Roboty Ziemne i Melioracyjne Stanisław Rudziński, ul. Małaszczyckiej 49,05-300 Mińsk Mazowiecki; Cena netto: 81 000,00 PLN  

zamówienie na:

Dokumentacja projektowa spięcia sieci wodociągowej w ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieogranicznony
nr sprawy: ZS/TT-1/12
wartość: poniżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 28 maja 2012  10:00
wynik postępowania: Usługi Projektowe "PROJ-SAN" Jarosław Sikora, ul. Żwirowa 75, 08-110 Siedlce; Cena netto: 5 500,00 PLN 

Przetargi o pozycjach 1 - 5 (z 5)