Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Przebudowę kanalizacji sanitarnej dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Kościuszki w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-7/11
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 14 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: Energotel-Bis ul. A. Mickiewicza 105, 05-320 Mrozy; Cena netto: 61 907,70 PLN  

zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Śląskiej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-5/11
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Energotel-Bis ul. A. Mickiewicza 105, 05-320 Mrozy; Cena netto: 68 154,23 PLN 

zamówienie na:

Wymianę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na osiedlu przy ul. Topolowej i ul. Chełmońskiego w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-6/11
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 20 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Energotel-Bis ul. A. Mickiewicza 105, 05-320 Mrozy; Cena netto: 53 000,00 PLN 

zamówienie na:

Dostawa i montaż wirówki dekantacyjnej wraz ze sterowaniem do odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych na Oczyszczalnię Ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-3/11
wartość: poniżej 412 000 Euro
termin składania ofert: 27 maja 2011  10:00
wynik postępowania: GEA Westfalia Separator Polska Sp. z o.o. Al.Jerozolimskie 146D, 02-305 Warszawa;Cena netto: 619 000,00 PLN 

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej i ul. Wesołej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-4/11
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2011  10:00
wynik postępowania: Roboty Ziemne i Melioracyjne Stanisław Rudziński, ul. Małaszczyckiej 49,05-300 Mińsk Mazowiecki; Cena netto: 95 000,00 PLN 

zamówienie na:

Przewiert sterowany kanalizacji sanitarnej DN 200 mm z rur PE-HD pod drogą krajową nr 2 w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-2/11
wartość: poniżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 22 marca 2011  10:00
wynik postępowania: Energotel-Bis, 05-320 Mrozy, ul. A. Mickiewicza 105; Cena netto: 24 049.02 PLN 

zamówienie na:

Budowa instalacji do energetycznego zagospodarowania biogazu powstającego w procesie fermentacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chróścielewskiego 1

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-1/11
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 18 lutego 2011  10:00
wynik postępowania: MOTORGAS Sp. z o.o., Aleja Niepodległości 606/610, 81-879 Sopot; Cena netto: 1 510 000,00 PLN  

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)