Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na odcinku od ul. Sosnkowskiego poprzez ul. Chróścielewskiego, ul. Kołbielską do wysokości komory zasuw na S.U.W. "Kędzierak" - Zadanie I oraz spinki sieci wodociągowej w ul. Sosnowej i ul. Wesołej - Zadanie II w Mińsku Mazowieckim.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-6/10
wartość: poniżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 5 października 2010  10:00
wynik postępowania: Lilla Przybysz-Czerniewska, ul. Boczna 100, 05-300 Mińsk Mazowiecki; Cena ryczałtowa netto/brutto 48 000,00 PLN  

zamówienie na:

Opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zbigniewa Mirosza na odcinku od ul. Sosnkowskiego do torów kolejowych PKP relacji Warszawa -Terespol w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-5/10
wartość: poniżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 30 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Lilla Przybysz-Czerniewska, ul. Boczna 100, 05-300 Mińsk Mazowiecki; Cena ryczałtowa netto 8 000,00 PLN 

zamówienie na:

Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego i projektów wykonawczych instalacji energetycznego zagospodarowania biogazu powstającego w procesie fermentacji osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Mińsku Mazowieckim.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-2/10
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 12 kwietnia 2010  10:00
wynik postępowania: EKOCOMP Sp. z.o.o., ul. Gidzińskiego 17, 02-293 Warszawa; Cena netto: 67 000,00 PLN 

zamówienie na:

Modernizację układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej w trzech obiektach PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-6/09
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: GTM-PROJEKT Grądzka Halina, ul. Reymonta 10, 05-091 Ząbki k/Warszawy; Cena netto: 149 800,00 PLN 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)