Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sędomierskiej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-5/09
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 10 września 2009  10:00
wynik postępowania: Roboty Ziemne Melioracyjne i Kanalizacyjne Stanisław Rudziński, ul. Małaszczyckiej 49, 05-300 Mińsk Mazowiecki; Cena netto: 89 114,77 PLN 

zamówienie na:

Budowę sieci wodociągowej w ul. Gen. K. Sosnkowskiego, ul. Sportowa, ul. Widok. ul. Sosnowa, ul. Chochołowska, ul. Mleczarska, ul. Gen. S. Maczka w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 29 lipca 2009  10:00
wynik postępowania: ENERGOTEL BIS ul. Mickiewicza 105, 05-320 Mrozy, Cena netto: 572 160,81 PLN 

zamówienie na:

Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludowej oraz budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do pawilonu handlowego przy ul. Ludowej w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 7 maja 2009  10:00
wynik postępowania: P.B.I. MELBUD Sp. z o.o. ul.Karowa 25, 08-110 Siedlce, Cena netto: 28 500,00 PLN 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)