Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Dostawa przenośnego systemu do telewizyjnej inspekcji rur kanalizacyjnych dla PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim.

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-12/13
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2013  10:00
wynik postępowania: Inter Global Sp. z o.o. 43-378 Rybarzowice, ul. Bielska 914. Cena netto oferty: 147 900,00 PLN. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O SZACOWANEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 EURO NA:
 
DOSTAWĘ PRZENOŚNEGO SYSTEMU DO TELEWIZYJNEJ INSPEKCJI RUR KANALIZACYJNYCH
DLA PWIK Z O.O. W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 
1.            Przedmiot zamówienia:

·           Dostawę kompletnego zestawu do inspekcji telewizyjnej rur kanalizacyjnych w zakresie średnicy od DN 150 mm do DN 800 mm w wersji przenośnej wraz z niezbędnymi urządzeniami i osprzętem.
·           Dostawę oprogramowania umożliwiającego sporządzanie raportów z inspekcji telewizyjnej kanałów w zakresie wykonywania m.in.: wykresów spadków kanałów, zdjęć, archiwizacji danych, pomiaru owalności kanału i długości szczelin/ubytków, wydruku raportów, eksportu raportów do formatu PDF, itp. Zestaw umożliwi wykrycie uszkodzeń, nieprawidłowości montażu itp. z dokładnością ich lokalizacji +/- 0,1 m oraz zapewni pomiar spadku z dokładnością +/- 0,1% .
·           Szkolenie pracowników Zamawiającego w wymiarze co najmniej 8 godzin w zakresie obsługi dostarczonego zestawu do inspekcji telewizyjnej wraz z oprogramowaniem. Szkolenie zakończone będzie odpowiednim zaświadczeniem.
·           Dostawę wymaganych licencji, uprawniających Zamawiającego do legalnego korzystania z oprogramowania oraz instrukcji obsługi zestawu i oprogramowania w języku polskim.
·           Zapewnienie bezpłatnego co najmniej 12 miesięcy serwisu gwarancyjnego liczony od dnia dostawy zestawu wraz z oprogramowaniem przez Zamawiającego. W okresie gwarancyjnym zapewnione będą bezpłatne przeglądy serwisowe min. 1 raz w roku.
·           Zasilenie zestawu do inspekcji telewizyjnej Zamawiający przewiduje z własnego agregatu prądotwórczego.
·           Prezentację przez Wykonawcę na wniosek Zamawiającego oferowanego zestawu do inspekcji telewizyjnej na wskazanej sieci kanalizacyjnej w warunkach polowych.
·           Kompletny zestaw wraz z agregatem prądotwórczym winien zmieścić się w części bagażowej samochodu osobowo-dostawczego typu VAN Furgon (wymiary ok. s=1,25 x l=2,05m).
·           Kompletny zestaw obejmuje: głowicę kamery inspekcyjnej i oświetlenie,  wózek samojezdny, bęben elektryczny (nawijarka) z kablem inspekcyjnym, jednosta sterowania z monitorem i systemem rejestracji obrazu, oprogramowanie inspekcyjne, zestaw narzędzi do eksploatacji i obsługi zestawu, instrukcja obsługi zestawu i oprogramowania w języku polskim.
 
2.         Wymagania dodatkowe w zakresie gwarancji, serwisu i szkolenia.
               Okres gwarancji na dostarczony kompletny zestaw co najmniej 12 miesięcy licząc od dnia jego dostawy.               Reakcja serwisu nastąpi maksymalnie 72 godziny.               Usunięcie zgłoszonej usterki w okresie nie dłuższym niż 5 dni od pisemnego zgłoszenia usterki (faksem lub pocztą elektroniczną).               Wykonawca wskaże dla systemu inspekcji co najmniej jeden punkt serwisowy na terenie Polski.               W okresie obowiązywania gwarancji naprawy gwarancyjne wykonywane będą nieodpłatnie.               Dostawca zapewni szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zestawu do inspekcji rur kanalizacyjnych oraz związanych z tym przepisów BHP. Szkolenie będzie zakończone odpowiednim zaświadczeniem.               Bezpłatny roczny przegląd w okresie gwarancji.               System musi być kompletny, nowy i spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy (odpowiednie oznaczenie w zakresie BHP).
 
3.            Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Termin wykonania zadania – do 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.
 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6  tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
 
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4 do dnia 06.12.2013r. do godz. 10:00.
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.12.2013r. o godz. 10:00 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4.


Załączniki: 

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (26 listopada 2013, 14:53:12)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (19 grudnia 2013, 07:49:29)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1644