zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.3.2020
wartość: Powyżej 30 000 euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2020  11:00
wynik postępowania: PETRO JET Sp. z o.o., Kieszek 52, 26-670 Pionki: Największy upust w odniesieniu do ceny 1 litra oleju napędowego, obowiązującej w dniu dostawy według komunikatów cenowych (Hurtowe Ceny Paliwa – Olej Napędowy Ekodiesel) prezentowanych na oficjalnej stronie PKN Orlen (www.orlen.pl) – na podstawie formularza ofertowego – 0.19 zł netto (słownie: dziewiętnaście groszy) plus podatek VAT w wysokości 23% co stanowi kwotę 0.23 zł brutto (słownie: dwadzieścia trzy grosze).  
Link do platformy zakupowej:

https://pwikminsk.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

metryczka


Odpowiada za treść: SŁAWOMIR ZDUŃCZYK
Opublikował: Sławomir Zduńczyk (8 kwietnia 2020, 11:20:31)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (12 maja 2020, 09:10:59)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 857