Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej od wodociągu w ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kolejowej przez teren PKP w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.14.2019
wartość: powyżej 30 000 Euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2019  10:00
wynik postępowania: Konsorcjum: Energotel-Bis Joanna Taciak z siedzibą 05-320 Mrozy, ul. Adama Mickiewicza 105 - Lider Konsorcjum i M.J.Sanit - Marek Jendraszek Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie, Instalatorstwo Gazowe - Partner Konsorcjum. Cena brutto oferty: 780 690,80 złotych.  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki

O G Ł A S Z A

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA ROBOTY BUDOWLANE PN.:
„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ OD WODOCIĄGU W UL. AURELIUSZA CHRÓŚCIELEWSKIEGO
DO UL. KOLEJOWEJ PRZEZ TEREN PKP W MIŃSKU MAZOWIECKIM”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i dokumentacją projektową dostępna jest w wersji elektronicznej na platformie zakupowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. pod adresem:
https://pwikminsk.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Treść ogłoszenia o zamówieniu:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (3840kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert:
Zamawiający przekazuje wykaz złożonych ofert oraz informuje, że szacowana wartości zamówienia określona została na kwotę netto 600 000,00 zł.
Informacja z otwarcia ofert-wykaz ofert.pdf (277kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (571kB) pdf

metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (8 sierpnia 2019, 13:04:36)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (26 września 2019, 11:40:29)
Zmieniono: edycja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1181