Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Kompleksowe rozwiązanie systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.272.10.2019
wartość: powyżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 11 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Instal Warszawa S.A. ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa. Cena oferty brutto: 62 799 112,47 zł  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, że postępowanie przetargowe odbywa się przy użyciu środków elektronicznych i jest prowadzone poprzez elektroniczną Platformę Przetargową pod adresem strony:
https://pwikminsk.logintrade.net/
 
Z warunkami postępowania przetargowego można zapoznać się na stronie Platformy Przetargowej w zakładce POSTĘPOWANIA znajdującym się w module STRONA GŁÓWNA Platformy Przetargowej pod adresem strony:
https://pwikminsk.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
 
Rejestracja na Platformie Przetargowej jest bezpłatna.
 
W razie pytań technicznych związanych z logowaniem się i obsługą Platformy Przetargowej prosimy o kontakt:
a)  z infolinią techniczną Logintrade czynną w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze:
+48  71 787-37-57
+48  71 787-35-34
+48  71 787-37-27
b)  pod adresem email helpdesk@logintrade.net
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, iż od dnia 18 października 2018 r. w postępowaniach tzw. „unijnej", prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dokumentów oraz oświadczeń odbywa się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

metryczka


Odpowiada za treść: Ilona Skwiecińska
Opublikował: Ilona Skwiecińska (23 maja 2019, 08:39:03)

Ostatnia zmiana: Ilona Skwiecińska (12 sierpnia 2019, 12:22:44)
Zmieniono: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1693