Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: JRP.271.23.2016
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 10 stycznia 2017  12:00
wynik postępowania: Auto Żelazo Sp. j., 05-300 Mińsk Mazowiecki, Stojadła, ul. Warszawska 71A, kwota netto wykonania przedmiotu zamówienia 78700.00, kwota brutto wykonania przedmiotu zamówienia 96801.00 zł. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
O G Ł A S Z A
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO NA USŁUGĘ PN.:

„DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO”

I.            NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Powiat miński, gmina Mińsk Mazowiecki, województwo Mazowieckie
strona internetowa:  www.pwikminsk.pl,
tel.: 25 758 58 60, fax: 25 758 58 60 wew. 300.
e-mail: biuro@pwikminsk.pl
II.            TRYB ZAMÓWIENIA:
Zamówienie prowadzone  jest w trybie przetargu (zapytanie ofertowe) zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro (Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień dla postępowań o wartości do 30 000 euro).
Zaproszenie stanowi jednocześnie specyfikację istotnych warunków zamówienia, która będzie służyła Wykonawcy do sporządzenia oferty.
III.            MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
IV.            PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego wyprodukowanego w 2016 r. Pojazd winien spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki technicznie wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruch drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz . 1137 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. „o podatku od towarów i usług” (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm), ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. „o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług” oraz ustawy o transporcie drogowym” (Dz. U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652 z 2011 r. Nr 102, poz. 585) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).
V.    WYMAGANIA TECHNICZNE PODSTAWOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
5.1.Informacje ogólne:
5.1.1.Samochód osobowy, 5 osobowy, sedan,
5.1.2.Preferowana marka Citroen, model C5,
5.1.3.Kolor nadwozia czarny,
5.1.4.Lakier metalizowany,
5.1.5.Ilość samochodów – 1 sztuka,
5.1.6.Rok produkcji – 2016,
5.2.Silnik:
5.2.1.Pojemność skokowa – do 2000 dm3,
5.2.2.Paliwo: olej napędowy,
5.2.3.Norma emisji spalin: Euro 6.
5.3.Układ napędowy:
5.3.1.Skrzynia biegów – manualna,
5.3.2.Liczba przełożeń – 6.
5.4.Zawieszenie i styl zewnętrzny:
5.4.1.zawieszenie przednie: czterowahaczowe, niezależna zwrotnica z piastą, drążek stabilizatora, zawieszenie tylne: wielowahaczowe, drążek stabilizatora. Zalecane hydropneumatyczne Hydractive III+,
5.4.2.Hamulce: przednie – tarczowe wentylowane, tył: tarczowe,
5.4.3.Opony: 225/55R17,
5.4.4.Koło zapasowe,
5.4.5.Obręcze aluminiowe 17”,
5.4.6.Listwy boczne chromowane,
5.4.7.Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami.
5.5.Bezpieczeństwo:
5.5.1.Poduszka powietrza czołowa kierowcy,
5.5.2.poduszka powietrzna czołowa pasażera,
5.5.3.Poduszki powietrzne boczne dla I i II rzędu,
5.5.4.Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy,
5.5.5.Pasy bezpieczeństwa dla I i II rzędu,
5.5.6.System stabilizacji toru jazdy,
5.5.7.System inteligentnej kontroli trakcji,
5.5.8.System wspomagania nagłego hamowania,
5.5.9.System ostrzegania o nagłym hamowaniu,
5.5.10.Wspomaganie ruszania na wzniesieniu,
5.5.11.Blokada drzwi elektryczna,
5.5.12.Zamek centralny,
5.5.13.Alarm,
5.5.14.Wspomaganie parkowania (czujnik z przodu i z tyłu) z wizualizacją i pomiarem miejsca do parkowania.
5.6.Oświetlenie i widoczność:
5.6.1.Reflektory Bi-ksenonowe dynamiczne, kierunkowe,
5.6.2.Światła do jazdy dziennej,
5.6.3.Reflektory przeciwmgielne przednie,
5.6.4.Czujnik zmierzchu,
5.6.5.Czujnik deszczu,
5.6.6.Trzecie światło stop led,
5.6.7.lusterka boczne elektrochromatyczne w kolorze nadwozia, regulowane elektrycznie,
5.6.8.Lusterko wsteczne elektrochromatyczne,
5.6.9.Szyba przednia akustyczna, laminowana,
5.6.10.Szyby boczne przednie akustyczne,
5.6.11.Szyby przyciemniane,
5.6.12.Szyby boczne w I i II rzędzie sterowane elektronicznie,
5.6.13.Rolety przeciwsłoneczne w II rzędzie.
5.7.Tapicerka:
5.7.1.Tapicerka skórzano-materiałowa (ciemno-jasna),
5.8.Komfort i styl:
5.8.1.Kierownica skórzana,
5.8.2.Fotel kierowcy regulowany,
5.8.3.Fotel pasażera regulowany,
5.8.4.Fotele podgrzewane,
5.8.5.Kanapa w II rzędzie dzielona i składana,
5.8.6.Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa,
5.8.7.Ekran dotykowy 7”,
5.8.8.Radio analogowe,
5.8.9.kolorowa nawigacja satelitarna 3D,
5.8.10.Zestaw głośnomówiący Bluetooth,
5.8.11.Port USB.
5.9.Wszystkie elementy wyposażenia i doposażenia pojazdu winne być zgodne z wymogami producenta pojazdu. Zamawiający przedstawił wyposażanie obowiązkowe.
5.10.Wymagania techniczne dodatkowe w zakresie realizacji zamówienia, gwarancji i serwisu:
5.10.1.Okres gwarancji silnik,  podzespoły, powłoki lakiernicze: min. 2 lata), (perforacja blach nadwozia: min. 5 lat),
5.10.2.W okresie obowiązywania gwarancji naprawy gwarancyjne wykonywane będą nieodpłatnie,
5.10.3.Świadectwo Homologacji wydane przez Ministerstwo Transportu RP, dopuszczające przedmiotowy pojazd do ruchu po drogach publicznych Rzeczypospolitej Polskiej,
5.10.4.Odbiór nastąpi po powiadomieniu o gotowości wydania w siedzibie Wykonawcy,
5.10.5.Serwis obsługowy do 50 km od siedziby Zamawiającego,
5.10.6.Karta pojazdu,
5.10.7.Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
6.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym celu:
6.1.1. Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie, w tym celu:
6.2.1. Wykonawca potwierdzi, że jest licencjonowanym przedstawicielem producenta pojazdu na terenie Polski na dowód czego Wykonawca dołączy oświadczenie (wg. własnego wzoru).
6.3. Dysponują odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający odstąpił od udowodnienie tego warunku.
6.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający odstąpił od udowodnienia tego warunku.
6.5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców:
6.5.1        złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogą mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
6.5.2        nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
6.6 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
6.6.1        jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
6.6.2        zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6.6.3        została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VII. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
Dokumenty wymagane:
7.1. Formularz ofertowy.
7.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7.3. Wykonawca potwierdzi, że jest licencjonowanym przedstawicielem producenta pojazdu na terenie Polski na dowód czego Wykonawca dołączy oświadczenie (wg. własnego wzoru).
7.4. Opis techniczny oferowanego pojazdu obejmujący treść wymagań technicznych określonych w przedmiocie zamówienia rozdział V SIWZ.
7.5. Pełnomocnictwo lub dokumenty, z których wynikać będzie pełnomocnictwo i zakres czynności, do których umocowany jest Pełnomocnik.
7.6. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy do ich złożenia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7.7. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7.8. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
7.9. Ocena spełnienia warunku dostarczonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów będzie odbywać się wg. zasady spełnia/nie spełnia.
VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Sławomir Zduńczyk – inspektor ds. technicznych
IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
Przygotowanie oferty:  
10.1     oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, w jednym egzemplarzu;
10.2     oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji;
10.3     poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę;
10.4     wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały.
10.5     Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego. Kopertę należy oznaczyć napisem: „OFERTA: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego - nie otwierać przed 2017-01-10, godzina 12:00”.
10.6     Tajemnica przedsiębiorstwa:
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: “Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.
10.7     Zmiana lub wycofanie oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.
10.8     Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.
XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Miejsce i termin składania:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Biuro Obsługi Klienta, do dnia 2017-01-10, godz. 12:00.
XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Miejsce i termin otwarcia:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Józefa Mireckiego 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki, dnia 2017-01-10, godz. 12:05. Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom (wykonawcom) bez otwierania.
Sesja otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich pisemny wniosek.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem obowiązującego podatku VAT.
XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY
Kryteria oceny ofert:
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów:
Najniższa cena oferowana – 100%
Wynik:
Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną kolejno sklasyfikowane ceną rosnącą (wyższą) w odniesieniu do badanej oferty z najniższą ceną.
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY W PRAWIE ZAMÓWIENIA
15.1 Zamawiający zawiera umowę w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
15.2 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
15.3 Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
15.4 Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
15.5 Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
15.6 Umowę zawiera się na czas oznaczony.
15.7 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
15.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 
 
 
Mińsk Mazowiecki, dnia 21 grudnia 2016 r.
 


Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) (2802kB) pdf
Formularz ofertowy (456kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty (350kB) pdf
 
 
 

 

metryczka


Odpowiada za treść: Sławomr Zduńczyk
Opublikował: Sławomir Zduńczyk (21 grudnia 2016, 12:28:34)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zduńczyk (11 stycznia 2017, 08:25:21)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 770