Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (152)  |  Przetargi unieważnione (29)

zamówienie na:

Kompleksowe ubezpieczenie PWiK Sp. z o.o. w latach 2014-2016

zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZS/TT-13/13
wartość: powyżej 14 000 Euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2013  12:00
wynik postępowania: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132. Przedstawiciel Węgrów 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 1. Cena oferty wariant dla OC SG=100 000 PLN wyniósł: 68 442,00 PLN 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tuwima 1 05-300 Mińsk Mazowiecki
 
O G Ł A S Z A
 
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O SZACOWANEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 14 000 EURO NA:
 
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE PWiK SP. Z O.O. W LATACH 2014-2016
 
Przedmiot zamówienia:
1.    Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
2.    Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem dewastacji.
3.    Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia.
4.    Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.
5.   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
6. Obowiązkowe ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.
7.    Ubezpieczenie Auto Casco.
8.    Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych.
9.    Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów.
   
Określenia szczegółowe przedmiotów zamówienia zawarte jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia przez okres 36 miesięcy licząc do 01.01.2014 do 31.12.2016r..
 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Dziale Techniczno-Inwestycyjnym PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 6  tel. /025/ 758-58-60 wew. 37 lub /025/ 758-67-12.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
 
Oferty należy składać w PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4 do dnia 16.12.2013r. do godz. 12:00.
 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2013r. o godz. 12:00 w siedzibie PWiK Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim ul. Tuwima 1 pok. 4.

Załączniki:
Zapytania w przetargu:

Zawiadomienie o wyborze oferty:


metryczka


Opublikował: Grzegorz Komuda (4 grudnia 2013, 12:27:18)

Ostatnia zmiana: Grzegorz Komuda (19 grudnia 2013, 13:16:57)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2266